Vad är det för fel på McDonald's?


McDonald's spenderar varje år över 1.8 miljarder dollar runt om i världen på att genom reklam och marknadsföring försöka skapa en bild av att vara ett 'ansvarstagande' och 'grönt' företag, där det också är kul att äta. Barn lockas (och drar med sina föräldrar) med löften om leksaker och andra jippon. Men bakom Ronald McDonalds leende ansikte finns verkligheten - McDonald's enda intresse är pengar, att göra förtjänst på vem och vad som helst precis som alla multinationella företag. McDonald's årliga rapporter talar om 'global domination' - de har som mål att öppna fler och fler affärer över hela jorden. Men deras fortsatta expansion betyder större likriktning, färre valmöjligheter och underminering av lokala samhällen.

MARKNADSFÖR ONYTTIG MAT


EXPLOATERAR ARBETARE


STJÄL FRÅN DE FATTIGA


SKADAR MILJÖN


MÖRDAR DJUR


CENSUR OCH FÖRTALSRÄTTEGÅNGEN (McLIBEL)


VAD DU KAN GÖRA


Var snälla och skicka mer information.            Jag bifogar en _______ punds donation till kampanjen.

Namn: _________________________ Adress: ________________________________________ ___________________________________________________ Telefon: ___________________

Greenpeace (London), 5 Caledonian Road, London N1 9DX, UK.
Tel +44 (0)171 837 7557 eller +44 (0)171 713 1269.

Oberoende Internet-info på http://www.mcspotlight.org/

Tillbaka till Campaigns